Przedmowa

Transport drogowy towarów niebezpiecznych (ADR 2019)
Napełnianie zbiorników
W tym rozdziale przedstawiamy postanowienia i przepisy dotyczące sposobu napełniania zbiorników chemikaliami dla zapewnienia bezpiecznej manipulacji i transportu.
Za prawidłowe napełnienie zbiorników towarami niebezpiecznymi odpowiada spedytor.


  • Zapoznanie się z poniższym rozdziałem zajmie Ci około 15 minut.