Invoering

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR 2019)
Vullen van tanks
Dit hoofdstuk geeft een inleiding in de bepalingen en voorschriften voor een veilige afhandeling en veilig vervoer betreffende het vullen van chemicaliën.
Het is de verantwoordelijkheid van de vervoerder, transporteur om zeker te stellen dat gevaarlijke goederen correct gevuld/geladen zijn.


  • Voor dit hoofdstuk zijn ongeveer 15 minuten nodig.