Въведение

Превоз на опасни товари по шосе (ADR 2019)
Пълнене на цистерни
В тази глава са дадени правилата и нормите за преливане на химикали от гледна точка на безопасна манипулация и безопасен превоз.
Правилното преливане на на опасни товари е отговорност на спедитора.


  • За тази глава Ви трябват около 15 минути.